Leverans och betalning

Hur lång är garantin?

Avantgarde 7000 och Avantgarde 9000 – 5år på hela konstruktion.
Avantgarde 7000HS, Avantgarde 9000HS, Encore HS, Ovlo HS, Ovlo Classic HS,  Prime HS, 10år – profil, 10år – beslag, 10år – glaskassett.

Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

Hur lång är leveranstiden?

Normalt tar det 4 veckor efter förskott betalning för leverans. Vi lovar aldrig leveranstiden!

Beställ ingen handverkare för fönstermonering innan leverans! Vi är inte ansvarig för beställda handverkare!

Vissa av produkterna har lite längre leveranstid. Vi meddelar dig om detta kommer att gälla vid din order.

Vi distribuerar samtliga fönster till dig från tillverkaren.

Leveransen sker antingen med extern speditör (Schenker AB) som tar fönstren hem till dig.

Hur funkar betalningsförfarandet?

Då ordern är lagd kommer vi att förskottsfakturera 50% av orderbeloppet. Då leveransen är utförd fakturerar vi dig de resterande 50% av orderbeloppet, betalningsvillkor 10 dagar. Du kan även välja att betala med kort.

 

PVC fönster fråga och svar

Är PVC-fönster billigare än träfönster?

Ja. Priset kan vara så mycket som över 50% billigare. Detta beror på att tillverkningen är enklare och att arbetskostnaden blir lägre.

Ändrar karmarna färg med tiden?

Nej! Pvc är ett UV-beständigt material som står emot väder och vind i många år och det ändrar normalt sett inte färg. Det som kan hända är att ytan mattas efter flera års exponering av vind och kyla. Smuts som fastnar går att tvätta bort.

Är PVC-fönster plastiga?

Nej. Smaken avgör och väl på plats är det knappt någon som kan se någon skillnad mellan pvc och trä. Även många träfönster har en slät täckfärg och ger samma intryck. Vill du skapa "träkänsla" finns färgfilmer med struktur.

Är det brandfarligare med PVC-fönster?

Nej.Vid jämförelser av brandbeteendet hos PVC-fönster och träfönster visade resultatet att PVC inte har sämre brandbeteende och att de inte är mer brandfarliga än träfönster.

Ett fullskaleprov vid LTH (Lunds Tekniska Högskola) drog slutsatsen att PVC-fönster innebär t o m mindre brandrisk än träfönster.

Antändningstemperaturen för furu är 240ºC och för PVC-fönster 390ºC

Vad innebär fönstrets U-värde? 

U-värde är ett värde som visar glasets förmåga att isolera värme. Ett äldre 2-glasfönster har ett U-värde omkring 3,0W/m2k och vid byte till energieffektiva fönster halverar man U-värdet.

Energiförlusten minskas därmed med cirka 2/3 om man byter till PVC-fönster

Vad är det för fördelar med att öppna fönstret inåt?

Det finns många fördelar med att öppna fönstret inåt. Sidohängningen (Dreh) gör att det är enkelt att putsa fönstret inifrån. Öppningen i överkant (Kipp) gör att man kan lämna fönstret i ventilationsläge utan att vara orolig för att någon kan ta sig in i huset utifrån eller att det regnar in. Öppningen i överkant medför att värmen från ett element, som sitter under fönstret, inte tar snabbaste vägen ut ur huset utan stiger utmed fönsterglaset, och tar med utomhusluften upp till taket och skapar en cirkulation i rummet. Mikroläget ger ett mindre insläpp av frisk luft vilket kan vara lämpligt vid t.ex. lägre utomhustemperaturer.

Hur mycket underhåll kräver PVC fönster?

Ett PVC fönster är underhållsfritt. Det enda du behöver göra är att rengöra det så att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag. Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa. Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.

Vad är det för typ av glas?

Det en glaskassett med 2- alternativt 3-glas och en argongasfyllning. På det inre glaset finns ett lågemissionsskikt. Argongasen och lågemissionsskiktet (även kallat energiglas) förbättrar isoleringsförmågan för glaset och glasets U-värde upp till 0,5 W/m2K.

Hur är inbrottsskyddet för PVC-fönster?

PVC-fönster har väldigt bra inbrottsskydd eftersom glaslister och gångjärn sitter på insidan av fönstret. Man kan alltså inte, vilket kan vara fallet för utåtgåendefönster, ta ut glaslisterna och sedan plocka ut glaset vid ett inbrott. Du kan även ha fönstret i ventilationsläge utan att någon tar sig in.

Varför bildas det ibland kondens på utsidan av fönsterglas?

När luft träffar en kall yta och kyls av, avsätts luftfuktigheten som små vattendroppar på den kalla ytan. Det brukar kallas kondens eller imma. Kondens bildas ibland på utsidan av ett välisolerat glas. Värmen från insidan kan inte värma upp det yttre glaset som därför förblir kallt. Om solen skiner och utomhusluften vid det yttre glaset blir varmt kan det kondensera mot det yttre glaset.

Läs mer om Kondens på fönster hos Sveriges tekniska forskningsinstitut hemsida

Kondens på fönster/dörrar

 

Hur åldras PVC fönster?

Materialet är väldigt UV-beständigt och står emot väder och vind år efter år.

PVC fönster varken gulnar, spricker eller kritar inte.